Společné udílení svátosti nemocných proběhne v neděli 29. 10. při mši svaté v 8:00

21.09.2017 11:33

 

Mše svatá s udílením svátosti nemocných

v neděli 29. 10. v 8 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně


přede mší sv. je příležitost ke svátosti smíření

 

Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou vážně nemocí nebo pokročilého věku, aby vytrvali v dobrém až do konce. V některých případech však tato svátost pomůže i k tělesnému zotavení. Před přijetím svátosti je třeba se řádně vyzpovídat, je-li toho přijímající zdravotně schopen.

Je mezi vámi někdo nemocen? Ať si zavolá kněze Církve, a ti ať se nad ním modlí a maží ho olejem ve jménu Páně; a modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozvedne a je-li v hříších, bude mu odpuštěno.“ (List sv. apoštola Jakuba 5,14-15)

 

Zpět