červen

čt 1. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Josefa Šitku a živou rodinu
pa 2. 18.30    
Mše sv. za:   Aloise Průšu, sestru, rodiče a za živou rodinu
so 3. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   POUTNÍKY
ne 4. 8.00   Slavnost Seslání Ducha Svatého
Mše sv. za:  
rodiče Němcovy, syna a dceru a rodiče Roušovy
9. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Dvořáka, sestry a rodiče a za rodinu Čechovu
ne 11. 8.00   Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše sv. za:   rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň
16. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Šobovy, syna, dvě dcery a tři vnučky a za duše v očistci
ne 18. 8.00   Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv. za:   Václava Hladíka, rodiče Hladíkovy, Karasovy a celou živou a zemřelou rodinu
23. 18.30   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše sv. za:   rodiče Judovy, děti, dva vnuky a za rodiče Šitkovy a syna
ne 25. 8.00   12.neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Mičjkovy, syna Františka, Václava Kobylku a celou přízeň
čt 29. 17.30   Slavnost sv. Petra a Pavla - Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Františka Střelce a celou rodinu
30. 18.30    
Mše sv. za:   Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy