DUBEN

so 1. 16.00   První sobota
Mše sv. za:   POUTNÍKY
ne 2. 8.00   5. neděle postní
Mše sv. za:   rodinu Holíkovu a dvije rodiče
čt 6. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Františka Pejchala a rodiče
7. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Kudláčkovy, dceru a za rodiče Nebohovy a celou živou a zemřelou přízeň
ne 9. 8.00   Květná neděle
Mše sv. za:   Františka Vítka, manželku, dvoje rodiče  a celou přízeň
čt 13.     Zelený čtvrtek
Mše sv. za:   živou a zemřelou rodinu Peškovu,Charvátovu,Herinkovu,Hajátkovu a Kratochvílovu
14.     Velký pátek
Mše sv. za:   obřady
so 15.     Bílá sobota
Mše sv. za:   rodiče  Smejkalovy, dceru Marii a za Františka Havlíčka a rodiče
ne 16. 8.00   Slavnost Zmrtvíchvstání Páně - Boží hod velikonoční
Mše sv. za:   FARNÍKY
po 17. 8.00   Pondělí velokonoční
Mše sv. za:   Josefa Žváčka, rodiče a přízeň
čt 20. 17.30   Čtvrtek velikonoční - Dětská mše sv. 
Mše sv. za:   Jana Vitka, sestry a rodiče Cahovy
21. 18.30   Pátek velikonoční
Mše sv. za:   rodiče Bartošovy, Průšovy a duše v očistci
ne 23. 8.00   2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství
Mše sv. za:   Františka Krále, rodiče, julii Coufalovu, sourozence  a celou přízeň
28. 18.30    
Mše sv. za:   Bedřicha Svobodu, rodiče a bratry a rodinu Cejnkovu a přízeň
ne 30. 8.00   3. neděle velikonoční
Mše sv. za:   Marii Průšovu, bratra a rodiče