září

1. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Blažíčkovy, jejich rodiče a sourozence
so 2. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   POUTNÍKY
ne 3. 8.00   22. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Františka Havlíčka a rodiče
čt 7. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Libuši Střelcovu a celou rodinu
8. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Šanderovy a dva zetě
ne 10. 8.00   23. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Josefa Vitka, dvoje rodiče a celou přízeň
15. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Pejchala, živou a zemřelou rodinu
ne 17. 8.00   24. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Vácava a Ludmilu Cejnkovi
čt 21. 17.30   Dětská mše sv. 
Mše sv. za:   rodiny Michalovy a smolíkovy a na poděkování za 50let společného života
22. 18.30    
Mše sv. za:   Bohuslava Peška, rodiče Ambrožovy a celou živou a zemřelou přízeň
ne 24. 8.00   4. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Bohumila Smejkala, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
čt 28. 8.00   Slavnost sv. Václava
Mše sv. za:   Václava Hladíka a celou živou a zemřelou rodinu
29. 18.30    
Mše sv. za:   Annu a Josefa Ekslerovi a celou přízeň