Biřmování v Netíně 14.10.2018 v 11.00hod.

21.09.2017 11:12

Příprava na svátost biřmování v Netíně

 

Chtěl bych žít jako křesťan, ale nevím, zda je to možné bez svátosti biřmování. Je-li člověk pokřtěn, ale nebyl biřmován, může se plnohodnotně účastnit mše svaté? Je možné někde se k biřmování připravit i v dospělém věku?

 

Biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle biřmování patří do této skupiny svátostí křest a eucharistie. 

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa v životě. 

Představíme-li si svátosti např. jako stříkačky, z nichž proudí místo vody Boží milost, je svátost biřmování jednou z takových stříkaček. Byla by škoda, kdyby zůstala uzavřena.

Nepřijetí svátosti biřmování neomezuje Váš přístup k ostatním svátostem, ani k jiným posvěcujícím prostředkům, jimiž církev disponuje. Jestliže si však uvědomujete, že byste tuto svátost přijmout měl, máte plnou pravdu. Můžete to klidně považovat za Boží výzvu. 

Svátost biřmování může přijmout katolický křesťan v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).

 

 

První setkání bude v pátek 22. 9. v 19.00 na faře v Netíně

 

Zpět