Ohlášky 15.4.- 22.4.

13.04.2018 12:19

Neděle 15. 4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ /Sbírka na pomoc migrantům

8:00

Za rodiče Peškovy a přízeň

Pondělí 16. 4.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 19. 4.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Žváčka, bratra a přízeň

Pátek 20. 4.

18:30

Za rodiče Křehlíkovy, dvě dcery, syna, dva zetě a vnuka a rodinu Kanivovu

Neděle 22. 4.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ/

Den modliteb za duchovní povolání

8:00

Za Josefa Brabce a rodiče, rodiče Chalupovy, sourozence a celou přízeň

 

Farní oznámení

·        V neděli 15. dubna proběhne národní sbírka na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního východu.

·        Ve čtvrtek 19. dubna v 16:15 na faře pokračuje příprava na první svaté přijímání.

·        V pátek 20. dubna v 19:15 na faře pokračuje příprava na biřmování

·        V pátek 20. dubna budou do ČR převezeny ostatky kardinála Josefa Berana, a proto budou v 18:00 hodin, tedy v čase přistání letadla, ve všech kostelích naší vlasti zvonit zvony k uctění památky tohoto statečného svědka víra.

Nedělní liturgie

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“  Lk 24,35-48

 

Vzkříšený Ježíš nechce, aby se jeho učedníci uzavřeli do sebe, ale aby vyšli ven a v síle Ducha hlásali Boží království.

Muž přišel do lomu a viděl, jak chlapi pracují, všichni dělali to samé. Zeptal se jednoho: „co děláš?“ on mu odpověděl: „Nevidíš, nosím kameny“, druhý na stejnou otázku odpověděl: „dřu tady od rána do večera“, třetí „vydělávám, abych uživil svoji rodinu“, další odpověděl, že spolupracuje na stavbě velkého města, a jiný svoji prací pomáhá lidem, poslední odpověděl: „přispívám k růstu Božího království“. Spousta lidí dělá stejnou věc, ale každý v ní spatřuje jiný smysl. Pro koho já dělám svoji práci?

Pokud se o Boží království nezasazujme, horlivě místo něho budujeme království vlastní. Boží království od nás vyžaduje celý náš život, veškerou naši sílu, energii a pot. Nechce od nás nic jiného než nás a naši přítomnost. Žádá si nás, ale nám nepatří, přesahuje nás. Máme se podílet na jeho existenci, ne ho vlastnit.

 

Zpět