Ohlášky 8.-15.7.

04.07.2018 14:24

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 8. 7.

14. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Romana Plháka

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy, Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

Pondělí 9. 7.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 7.

18:30

Na úmysl dárce

Neděle 15. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a za živou a + rodinu

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

 

Farní oznámení

·        Úřední hodiny o prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí, středa a pátek – 8:00 – 9:00, dále dle telefonické domluvy.

·        Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 12. července pojede v 16:25 z Netína.

Nedělní liturgie

(Ježíš) šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Mk 6,1-6


I nám hrozí to, co obyvatelům Nazareta, protože my také Ježíše "známe". Avšak s tím rozdílem, že Nazareťané znali Ježíše příliš jako člověka ("známe jeho matku, jeho příbuzné, prostě je to náš soused"), my příliš jako Boha, který "je v jiných sférách" a nevstupuje do našeho života. U obou přístupů je však společné jedno: Ježíš nemá, co říct a co dát. Ježíš "není pro nás". Máme s ním dobré "sousedské vztahy" - nic po nás nikdy nechtěl, my od něj také ne. Nikdy nám nic zlého neudělal? ale dobrého také ne. Nemáme s ním "žádné konflikty". Možná máme s Kristem "dobrý vztah" podobně jako jeho sousedé v Nazaretě (chodíme "do kostela", nevadí nám). Tak dobrý vztah? že od něj "nečekáme nic". A najednou tento "Fanda" klade nárok, že je někdo víc než pouhý soused a řemeslník! Slibuje, že má moc proměňovat naši šedou existenci - svým slovem a činy. Protože on není pouhý tesař. Lépe řečeno - on je ten tesař, který má mimořádně účinné nástroje. Opracovává nás, aby si z nás vytvořil něco nového, "novou nádobu", podobně jako s Pavlem (Sk 9,15).

Tento tesař však nechce opracovávat "nás bez nás". Očekává naši víru - naše ano, že se chceme podvolit jeho rukám. "Ano", že důvěřujeme jeho moci. "Ano", že čekáme od něj dobré věci. "Ano", že jeho moc je větší než všechno to negativní, co prostupuje naše dny. A že tato moc obrábí naše ztvrdliny a odstraní shnilé části. Scarano Angelo, pastoarce.cz

 

Zpět