Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, O. Carm. "Jak zachovat a žít křesťanskou víru"

03.08.2018 13:57

V pátek 17. srpna bude po mši sv. přednáška P. Vojtěcha Kodeta, O. Carm. "Jak zachovat a žít křesťanskou víru"

Mše se. je v 18.30hod.

Zpět