Kněží v Netíně

 

R.D. Pavel Šenkyřík od srpna 2016 spadáme pod farnost Velké Meziříčí

 

Kněží ve farnost Netín:

1437 farář Pavel
1562 pastor Šimon
1639 františkán P. Martin Arietinus
1773 - 1808 P. Jakub Příhoda, později děkan ve Velkém Meziříčí.
1809 - 1868 P. František Přikryl
1878 -1899 P. Antonín Brabenec, později děkan ve Velkém Meziříčí.
1899 - 1942 Mons, Václav Hlavička, čestný občan Netína, Olší, Kochánova a Zadního Zhořce.
Za něho byl kaplanem od 1.9. 1935 - 1.3. 1938 P. Jindřich Kocman, narozený 20.1. 1903 v Blansku, vysvěcený 5.7. 1935 v Brně. Jako kaplan zasadil na farním dvoře v roce 1936 smrček, který se dodnes tyčí do výše 27 metrů a v roce 1938 připravil podložku pro čapí hnízdo, dodnes osídlené. Odešel jako administrátor do Předína. Po smrti Mons. Hlavičky (1.4. 1942) byl na návrh patronů kostela - ze zámku ve Vel. Meziříčí - jmenován netínským farářem a 17.9. 1942 nastoupil.
1974 - 1983 byl děkanem velkomeziříčským, od roku 1981 byl arciknězem jihlavským. Nedělní mši svatou pro farnost sloužil naposledy 15.10.1989, svatební mši svatou 10.11. 1990 a zpovídal až do vánoc 1990 a soukromě sloužil v kostele do června 1991. Zemřel v neděli 14. září 1997, pohřben byl do kněžských hrobů 17.9. - 55 let po svém nástupu. Od roku 1971 mu pomáhala učit náboženství slečna Marie Vlachová ze Stránecké Zhoři, která mu od r. 1976 vedla domácnost a díky velké Boží pomoci mu dosloužila až do smrti. Kostelnickou službu věrně vykonával p. Antonín Králíček z Netína.
Po dobu jeho nemoci ho zastupovali kaplani a faráři z Velkého Meziříčí:
P. Ladislav Černý, děkan (+ 9.4. 1990),
P.Vojtěch Kodet, karmelitán (1984-1988),
P. Jiří Hének (1988 - 89),
P. Evžen Rakovský, salesián (1990),
P. Jan Peňáz, děkan (1990 - 2008)
Th.Dr. Ludvík Bradáč (1990 - 91),
P. Roman Strossa (1990 - 91)
P. Vladimír Vojtěch Záleský (1991 - 92)
* Od podzimu 1992 do jara 1995 obětavě vypomáhal P. Ludvík Hlaváč, bývalý farář v Radešínské Svratce (71-90), narozený 27.7. 1929 ve Frankově Zhořci, zemřel v rodném domě 7.3. 1995. *
P. Petr Nešpor (1992 - 93)
P. Jaromír Smejkal (1993 - 94)
P. Pavel Krejcar (1994 - 95)
P. Marek Dunda (1995 - 96)
P. Marek „Orko“ Vácha (1996 - 98)
P.ing.Vít Hába (1997 – 1999)
P. Petr Holý „Mech“ (1998 – 2000)
P. Josef Pohanka (1999 – 2001)
P. František Nechvátal (2000 – 2002)
P. Miroslav Němeček (2001 – 2007)
P. Jan Kříž jako jáhen (2001 – 2002)
P. Pavel Pacner (2002 – 2004)
P. Stanislav Kryštof (2002 – 2007)
P. Pavel Klouček (2004 – 2005)
P. David Ambrož (2005 – 2007)
P. Pavel Krč (2007 - 2009)
P. Miroslav Parajka (2007 - 2009)
P. Lukasz Szendzielorz, děkan (2008 - 2009)
 

Farář opět v Netíně:

P. František Sadílek (2009-2011)
nar. 13.8.1948 v Rozseči nad Kunštátem, vysvěcen 25.6.1978 v Brně,
do r. 1990 administrátor v Křenovicích u Slavkova,
1990 - 1996 Hovorany (a Šardice)
1996 - 2000 Tasov a děkan třebíčský
2000 - 2002 Blížkovice a okolí
2002 - 2005 Petrovice u Mor. Krumlova a okolí a děkan moravskokrumlovský
2005 - 2009 Moravský Krumlov a okolí a děkan moravskokrumlovský

2009 – 2011 Netín - po dvanácti letech byl na faře přítomen kněz, poslední mše sv. sloužil pro farníky 3. 8. 2011. Zemřel 11. 8. 2011. Poslední rozloučení ve farnosti Netín bylo 19. 8. 2011. Pohřben 20. 8. 2011 v rodné farnosti v Sulíkově.

 

Od března 2011 spadáme pod farnost Měřín, faráři a kaplani farnosti Měřín.

P. Blažej Hejtmánek (2011 - 2016)

P. Tomáš Koumal (2012 - 2015)

 

Od srpna 2016 spadáme pod farnost Velké Meziříčí, faráři a kaplani farnosti Velké Meziříčí

P. Pavel Šenkyřík, děkan (2016 -

P. Marek Husák (2016-