pátek

Mše sv. v 18. 30 hod.

První pátek v měsíci od 18. 00 hod adorace před

NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ a příležitost ke svátosti smíření