sobota

Pouť první soboty v měsíci mše sv. v 16. 00 hod.

V letním čase v 18. 00 hod