březen

2. 18.30    
Mše sv. za:   Jaroslava Debefa, jeho rodiče a celou rodinu
so 3. 16.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 4. 8.00   3. neděle postní
Mše sv. za:   rodiče Bartůňkovy a dva zetě
čt 8. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:  
dvoje rodiče Urbánkovi a za živou a zemřelou rodinu Melicharovu
9. 18.30    
Mše sv. za:   Josefa, Annu, Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň
ne 11. 8.00   4. neděle postní
Mše sv. za:   rodiče Nebohovy, Nedomovy a zemřelou a živou rodinu
16. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Jůdu, sourozence, dvoje rodiče, Jaroslava Švomu a celou přízeň
ne 18. 8.00   5. nedělě postní
Mše sv. za:   rodiče Dvořákovy, dva syny a snachy
po 19.     sv. Josefa
    Josefa Marka a rodiče a Václava a Marii Chalupovi
čt 22. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   rodiče Štěpánkovy, syna a za rodiče Maršálkovy a celou přízeň
23. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Tomanovy a syna a rodiče Ambrožovy a syny
ne 25. 8.00   Květná neděle 
Mše sv. za:   rodinu Pibilovu a dvoje rodiče
čt 29.     Zelený čtvrtek
Mše sv. za:        
30.     Velká pátek
Mše sv. za:   obřady
so 31.     Bílá sobota
Mše sv. za:   Františka Havlíčka, dvoje rodiče a celou přízeň