BŘEZEN

1. 18.30   První pátek v měsíci
Mše sv. za:   Jaroslava Debefa, jeho rodiče a celou rodinu
so 2. 16.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 3. 8.00   8. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Bartůňkovy a dva zetě
st 6.     Popeleční středa
Mše sv. za:   Jiřinu Pibilovu, manžela a dvoje rodiče
čt 7. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Marii Rimešovu, rodiče Rimešovy, rodiče Veselých a Karla Kováře a celo přízeň
8. 18.30    
Mše sv. za:   Josefa, Annu a Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň
ne 10 8.00   1. neděle postní
Mše sv. za:   Věru Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra
15. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou přízeň Sojkovu a Homolovu
ne 18. 8.00   2. nedělě postní
Mše sv. za:   rodiče Dvořákovy, dva syny a snachy
út 19.     sv. Josefa
    Josefa Marka a rodiče, za Marii a Václava Chalupovi a celo přízeň
čt 21. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Růženu a Jana Běhalovi, jejich rodiče a živou a zemřelou přízeň
22. 18.30    
Mše sv. za:   Josefa Tomana, dvoje rodiče a celou přízeň a duše v očistci
ne 24. 8.00   3. neděle postní
Mše sv. za:   rodiče Nebohovy, Nedomovy a celou přízeň
29. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Jůdu, sourozence, dvoje rodiče a za Jaroslava Švomu a celou přízeň
ne 31. 19.00   4. neděle postní
Mše sv. za:   Františka Pejchala a dvoje rodiče