červen

1. 18.30    
Mše sv. za:   Antonína Homolu, manželku a duše v očistci
so 2. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 3. 8.00   Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv. za:   rodiče Bradáčovy z Olší a celou živou a zemřelou přízeň
8. 18.30   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše sv. za:   Františka Dvořáka, sestry a rodiče a za rodinu Čechovu a celou přízeň
ne 10. 8.00   10. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Aloise Průšu, sestru, rodiče a živou rodinu
čt 14. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě
15. 18.30    
Mše sv. za:   Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy
ne 17. 8.00   11. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Václava a Jarmilu Hladíkovi, rodiče Hladíkovy, Karasovy a celou živou a zemřelou přízeň
22. 18.30    
Mše sv. za:   Josefa Šitku a živou rodinu
ne 24. 8.00   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše sv. za:   rodiče Judovy, děti a dva vnuky a za rodiče Šitkovy a syna
čt 28. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:       rodiče Šobovy, jejich syna, dvě dcery a tři vnučky
29. 18.30   Slavnost sv. Petra a Pavla
Mše sv. za:   Vladimíra Sklenáře, dvoje rodiče a za Aloise Smejkala