ČERVEN

so 1. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 2. 8.00   7. neděle velikonoční
Mše sv. za:   rodiče Judovi, děti a dva vnuky a za rodiče Šitkovi a syna
7. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Ambrožovy, syna, zetě a za živou a zemřelou přízeň
ne 9. 8.00   Slavnost Seslání Ducha Svatého
Mše sv. za:   Aloise Průšu, sestru a rodiče
čt 13. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Josefa Šitku a živou rodinu
14. 18.30    
Mše sv. za:   Antonína Koukala, rodiče a za rodiče Urbanovy
ne 16. 8.00   Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše sv. za:   Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a zemřelou rodinu
21. 18.30    
Mše sv. za:   dvoje rodiče Urbánkovy a za živou a zemřelou rodinu Melicharovu
ne 23. 8.00   Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv. za:   rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň
čt 27. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Marii Homolovu, manžela a celou živou rodinu
28. 18.30   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše sv. za:   Jiřího Tomana, otce a duše v očistci
ne 30. 8.00   13. neděle velikonoční
Mše sv. za:   rodiče Němcovy, dceru a syna a rodiče Roušovy