červenec

ne 1. 8.00   13. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Zemanovy a celou živou a zemřelou přízeň
čt 5. 8.00   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Mše sv. za:   rodiče Jamborovy, Svobodovy, vnuka a zetě a celou přízeň
6. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Šanderovy a dva zetě
so 7. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 8. 8.00   14. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Michalovy, Smolíkovy, Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
13. 18.30    
Mše sv. za:   na úmysl dárce
ne 15. 8.00   15. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, za Bořivoje Buchtu a za živou a zemřelou rodinu
20. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Krále, rodiče, Julii Coufalovu, sourozence a celou přízeň
ne 22. 8.00   16. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Bohumila Smejkala, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
27. 18.30    
Mše sv. za:   na poděkováni za 50let společného života
ne 29. 8.00   17. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Kristýnu Sýkorovu, manžela, dva syny a snachu a za rodiče Kunčarovy, syna a vnuka