Květen

čt 2. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   rodiče Královy, syna a celou přízeň
3. 18.30   První pátek v měsíci
Mše sv. za:   rodiče Štěpánkovy, syna, rodiče Maršálkovy a celou přízeň
so 4. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 5. 8.00   3. neděle velikonoční
Mše sv. za:   rodinu Doležalovu a Brabcovu a celou přízeň
10. 18.30    
Mše sv. za:   Metoděje a Hedviku Tomanovy, jejich rodiče a sourozence
ne 12. 8.00   4. neděle velikonoční
Mše sv. za:   Leopolda Kunčara, syna Petra, rodiče Kunčarovy a Vítkovy
čt 16. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   rodinu Pokornou a Poulovu, za živou a zemřelou přízeň
17. 18.30    
Mše sv. za:   na poděkování za 70 let  života
ne 19. 8.00   5. neděle velikonoční
Mše sv. za:   rodiče Poulovy a Šromovy a celou živou i zemřelou rodinu
24. 18.30    
Mše sv. za:  
rodiče Kudláčkovy, dceru, rodiče Nebohých a za živou a zemřelou přízeň
ne 26. 8.00   6. neděle velikonoční
Mše sv. za:   Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu
čt 30. 17.30   Dětské mše sv. Slavnost Nanebevstoupené Páně
Mše sv. za:   rodiče Krejzlovy, živou a zemřelou rodinu
31. 18.30   Svátek Navštívení Panny Marie
Mše sv. za:   rodiče Křehlíkovy, dvě dcery, syna, dva zetě a vnuka, rodiiče Kanivovu a celou rodinu