květen

čt 3. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Marii Homolova a Manžela
4. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Poulovy, rodiče Kudláčkovy  dceru
so 5. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 6. 8.00   6. neděle velikonoční
Mše sv. za:   Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu
11. 18.30    
Mše sv. za:   Metoděje a Hedviku Tomanovy, jejich rodiče a sourozence
ne 13. 8.00   7. neděle velikonoční
Mše sv. za:   rodinu Poulovu a Šromovu a za kněze obou rodin
čt 17. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   rodinu Pokornou a Poulovu, živou a zepřelou rodinu
18. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Kudláčkovy, Nebohovy, živou a zemřelou přízeň
ne 20. 8.00   Slavnost Seslání Ducha Svatého - Boží hod svatodušní
Mše sv. za:   Miroslava a Zdenka Judovi, za živou a zemřelou rodinu Judovu a Šitkovu
25. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Krejzlovy, živou a zemřelou rodinu
ne 27. 8.00   Slavnost Nejsverější Trojice
Mše sv. za:   rodiče Mičkovy, syna Františka, rodiče Kobylkovy a celou přízeň
čt 31. 17.30   Dětské mše sv. 
Mše sv. za: