říjen

čt 4. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Marii Poulovu, jejího manžela, Josefa Bratránka a celou rodinu a za rodinu Juračkovu
5. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Jůdu, sourozence, dvoje rodiče, celou přízeň a Jaroslava Švomu
so 6. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 7. 8.00   27. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Šobovy a Tomanovy, za živou a zemřelou rodinu
12. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Michalovy, Hladíkovy, celou přízeň a za Boží ochranu a pomoc
ne 14. 8.00   28. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Aloise Průšu, sestru a rodiče
čt 18. 17.30   Dětské mše sv. Svátek sv. Lukáše
Mše sv. za:   rodiče Kobylkovy. Celou přízeň a duše v očistci
19. 18.30    
Mše sv. za:   Josefa Dvořáka, jeho rodiče, živou a zemřelou přízeň
ne 21. 8.00   29. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Libora Krčála, manžela Markovy a Klímovy
26. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Vítka, manželku, vnuka a dvoje rodiče
ne 28. 8.00   30. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Stanislava Kutila, rodiče, za Jana Kulhánka, rodiče a celou přízeň