ŘÍJEN

čt 3. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Marii Poulovu, jejiho manžela Josefa Bratránka, rodinu Juráčkovu a Bratránkovu
4. 18.30    
Mše sv. za:   Františka Jůdu, sourozence, dvoje rodiče, celou přízeň a za Jaroslava Švomu
so 5. 18.00   První sobota
Mše sv. za:   Poutníky
ne 6. 8.00   27. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Františka Havlíčka, dvoje rodiče a celou přízeň
11. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Šanderovy a dva zetě
ne 13. 8.00   28. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Aloise Průšu, sestru a rodiče
čt 17. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Jana Sýkoru
18. 18.30    
Mše sv. za:   Františka a Jarmilu Vítkovy, Petra Kunčara a celou živou a zemřelou přízeň
ne 20. 8.00   29. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Josefa Dvořáka, jeho rodiče a za živou a zemřelou přízeň
25. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Brabcovy, rodiče Kujalouvy a syna Oldřicha
ne 27. 8.00   30. neděle v mezidobí Konec letního času
Mše sv. za:   rodiče Drápelovy z Olší
čt 31. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Annu a Jana Klímovy, jejich rodiče a celou přízeň