ÚNOR

1. 18.30   První pátek v měsíci
Mše sv. za:   na úmysl dárce
so 2. 16.00   První sobota Hromnice
Mše sv. za:   Poutníky
ne 3. 8.00   4. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Josefa a Annu Žváčkovi, bratra, dvoje rodiče a přízeň
čt 7. 17.30   Dětská mše sv.
Mše sv. za:   Františka Vítka, bratra a dvoje rodiče
8. 18.30    
Mše sv. za:   rodiče Michalovy, Hladíkovy, celou přízeň a za Boží ochranu a pomoc
ne 10. 8.00   5. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   Josefa Brabce, rodiče, rodiče Chalupovy, sourozence a celou přízeň
15. 18.30    
Mše sv. za:   Aloise Smejkala, rodiče a sourozence
ne 17. 8.00   6. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Kolouchovy a sourozence
čt 21. 17.30   Dětské mše sv.
Mše sv. za:   Vítězslava a Bohumíru Vondráčkovi a syna Lubomíra
22. 18.30   Svátek Stolce sv. Petra
Mše sv. za:   rodiče Chalupovy, syna a rodiče Vondrákovy a živou a zemřelou přízeň
ne 24. 8.00   7. neděle v mezidobí
Mše sv. za:   rodiče Soškolovy a rodiče Vášovy