Poutě dnes

Na první sobotu v měsíci jsou poutní mše svaté v 16.00 (v letním čase v 18.00). Modlíme se při nich za víru v rodinách, za nová kněžská a řeholní povolání, za spolupracovníky a spolupracovnice kněží, za děti, aby se mohly narodit a být pokřtěny, na smír a za návrat Evropy ke křesťanským kořenům a za mír. Modlíme se také za právo dětí narodit se a být pokřtěny a nabízíme první sobotu na smír.

Hlavní pouť v Netíně je v neděli blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a mše svaté bývají v 6.30 – 8.00 – 9.30 a 11.00.
Pěší procesí přicházejí ze čtyř světových stran:
Velké Meziříčí z východu,
Bory ze severu, Měřín ze západu
a Uhřínov, Svařenov a Stránecká Zhoř z jihu.

Poutě v přifařených obcích
Olší - neděle blíže k svátku sv. Jana Nepomuckého (16.5.)
Svařenov - v druhou neděli kolem svátku sv. Jana Nepomuckého
Zadní Zhořec - o slavnosti Nejsvětější Trojice Boží
Kochánov - na sv. Cyrila a Metoděje
Stránecká Zhoř - v neděli po svátku sv. Bemnedikta (11.7.)
Závist - v neděli před hlavní poputí v Netíně